Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 28415 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1867Микроскопическія изслѣдованія кишечнаго канала рыбъ.Мельниковъ, Н.
1867О причинахъ эндеміческой каменной болѣзниМамоновъ, Н.
1867Къ вопросу объ остром воспаленіи молочной железыКушелевскій, В.
1867О нормальной и патологической гистологіи легкихъ, относительно спорнаго вопроса объ эпителіи легочныхъ пузырьковъ и образованіи гноя при воспаленіи легкихъДитманъ, В.
1868Матеріалы для физіологіи цвѣтоощущеніяГиршман, Леонард
1868О распространеніи ложнаго эпителія въ организмѣ позвоночныхъ животныхъВѣнскій, Дмитрій
1868Опыты прививанія бугорка и очеркѣ исторіи развитія ученія о немъЖуринъ, М.
1868Матеріалы для физіологіи метаморфозаДоброславинъ, Алексљй
1868Матеріалы для анатоміи, физіологіи и исторіи развитія волосныхъ сосудовъГолубевъ, А.
1869О дѣйствіи никотина на животный организмъ (Матеріалъ для фармакологіи)Гродзскій, В.
1869Къ вопросу о влиянии пищи на количественный составъ молокаФранкъ, Д.
1870Изследованія о патолого-анатомическихъ измѣненіяхъ легкихъ у сифилитиковъ.Крыловъ, Владимиръ
1870О вліяніи давленія крови на центръ блуждающихъ нервовъНавроцкій, Ф.
1871Опыты надъ зараженіемъ животныхъ изверженіями холерныхъ больныхъПоповъ, Л.
1872Къ патологической анатоміи ртутнаго отравленіяКаспарьянцъ, Иван
1872Камнесѣченіе у женщинъПеликанъ, Венцеславъ
1872О вліяніи формы приготовленія хлѣба на усвояемость его составныхъ частей организмомРудневъ, Степанъ
1872Къ вопросу о развитіи бронхоэктазіи, въ патолого-анатомическомъ отношеніиУверскій, Николай
1872Изслѣдованія надъ строеніемъ, развитіемъ и атрофіею жировой тканиЯнчичъ, И.
1873Матеріялы для діэтетики хлѣба и сухарейБучинский, Юліан